Instalații de Ridicat

Activitatea de bază


Reparații și mentenanță instalații industriale, civile și de ridicat


Reparații de toate gradele și lucrări de service pentru utilajele, mijloacele de transport, mijloacele de mecanizare, autoturismele din dotare


Construcții-montaj instalații industriale cu grad ridicat de complexitate, tehnologie avansată și de mare capacitate de producție

    S.C. Hagivio S.R.L. este titulară de autorizații ISCIR pentru:
  • Montare, reparare și punere în funcțiune a instalațiilor de ridicat cu sarcini nominale de la 0,5t la 1.200t conform PT ISCIR R1-2010;
  • Revizii și întreținere cărucioare stivuitoare translatoare, stivuitoare conform R1-2010;
  • Proiectare, întocmire și avizare documentații tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații / examinări cu caracter tehnic la instalațiile de ridicat conform R1-2010 – RADTP - IR;
  • Verificări tehnice în utilizare pentru investigații / examinări cu caracter tehnic conform R1-2010 - RADTE - IR;
  • Lucrări de revizie și întreținere instalații de ridicat conform PT ISCIR R4-2010 având următorii parametrii : nacele și platforme autoridicatoare.